Scrum và 4 sự kiện chính13 min read

bởi Ng. Minh Trí
0 bình luận
scrum

Tìm hiểu về các sự kiện chính trong Scrum như Daily Scrum, Sprint Planning,…Hiểu cách các sự kiện này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm theo phương pháp Scrum.

Tổng quan về Scrum và các sự kiện chính

Scrum là một phương pháp quản lý dự án theo hướng Agile, tập trung vào việc phát triển phần mềm một cách linh hoạt và hiệu quả. Scrum tập trung vào sự linh hoạt, tích cực và tập trung vào giá trị để đáp ứng nhanh chóng yêu cầu thay đổi của khách hàng.

Trong quá trình Scrum, có một số sự kiện quan trọng mà các nhóm Scrum thường tham gia để đảm bảo sự phát triển liên tục và đạt được các mục tiêu dự án. Các sự kiện này không chỉ giúp các thành viên trong nhóm hiểu rõ mục tiêu và công việc cần làm, mà còn tạo cơ hội để điều chỉnh và cải thiện quy trình làm việc.

scrum framework

scrum framework

Theo đó, Scrum được định nghĩa bởi 4 sự kiện: Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning), Scrum hàng ngày (Daily Scrum), Sơ kết Sprint (Sprint Review) và Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective). Mỗi sự kiện trong scrum sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau, kết hợp với nhau để tạo ra những Sprint thành công và đạt được mục tiêu mà cả nhóm đề ra.

Lập kế hoạch Sprint – Sprint Planning

Sprint Planning là một sự kiện quan trọng trong Scrum, diễn ra ở đầu mỗi Sprint. Nó nhằm mục đích xác định mục tiêu và lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo. Trong Sprint Planning, Product Owner và nhóm Scrum cùng nhau làm việc để đảm bảo hiểu rõ yêu cầu và cam kết cho những công việc cần thực hiện trong thời gian Sprint.

Lưu ý quan trọng trong quá trình Sprint Planning là sự tham gia của toàn bộ nhóm Scrum và Product Owner. Điều này đảm bảo rằng mọi người có cùng hiểu biết về mục tiêu và các yêu cầu của dự án. Ngoài ra, việc xác định các công việc phải có tính khả thi và có thể hoàn thành trong khoảng thời gian của Sprint là một yếu tố quan trọng khác.

sprint planning trong scrum

sprint planning trong scrum

Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng một nhóm Scrum đang làm việc trên một dự án phát triển ứng dụng di động. Trong Sprint Planning, Product Owner giải thích yêu cầu và mục tiêu của Sprint, ví dụ như việc phát triển chức năng đăng nhập và đăng ký cho ứng dụng. Nhóm Scrum thảo luận với Product Owner để hiểu rõ yêu cầu chi tiết và đặt câu hỏi để làm rõ thông tin.

Sau đó, nhóm Scrum cùng nhau ước lượng công việc cần thực hiện để đạt được mục tiêu của Sprint. Họ có thể sử dụng phương pháp ước lượng như Planning Poker để đánh giá thời gian và khối lượng công việc cho mỗi nhiệm vụ. Kết quả là một danh sách các công việc được xác định, ưu tiên và gán cho các thành viên trong nhóm Scrum.

Để hình dung cụ thể Sprint Planning trong Scrum là như thế nào, bạn có thể tham khảo các template tại: https://www.crazyegg.com/blog/sprint-planning-templates/ 

Scrum hằng ngày – Daily Scrum

Họp hàng ngày (Daily Scrum) là một sự kiện quan trọng trong Scrum, diễn ra hàng ngày trong quá trình phát triển dự án. Nó là một buổi họp ngắn gọn, kéo dài khoảng 15 phút, và nhóm Scrum cùng nhau chia sẻ tiến độ công việc, thảo luận về các trở ngại và tạo kế hoạch cho ngày làm việc tiếp theo.

Trong họp hàng ngày, mỗi thành viên trong nhóm Scrum trả lời ba câu hỏi cố định:

1. “Hôm nay tôi đã làm gì để đóng góp vào mục tiêu của Sprint?”
2. “Tôi gặp khó khăn gì trong quá trình làm việc của mình?”
3. “Tôi dự định làm gì trong ngày hôm nay để đạt được mục tiêu của Sprint?”

Lưu ý quan trọng trong quá trình họp hàng ngày là sự tập trung và tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên trong nhóm Scrum. Mục tiêu là chia sẻ thông tin cần thiết để mọi người hiểu rõ về tiến độ và trở ngại hiện tại, từ đó giúp nhóm Scrum đưa ra quyết định và điều chỉnh kế hoạch làm việc.

daily scrum

daily scrum

Ví dụ, hãy xem xét một nhóm Scrum đang làm việc trên một dự án phát triển phần mềm. Trong họp hàng ngày, mỗi thành viên trong nhóm Scrum chia sẻ công việc mà họ đã hoàn thành từ ngày trước và công việc dự định làm trong ngày hôm đó. Họ cũng đề cập đến bất kỳ trở ngại nào đang gặp phải, chẳng hạn như khó khăn trong việc tích hợp các thành phần hoặc thiếu nguồn tài nguyên cần thiết.

Dựa trên thông tin được chia sẻ, nhóm Scrum có thể tương tác, cùng nhau giải quyết các vấn đề và tạo kế hoạch cho ngày làm việc tiếp theo. Ví dụ, nếu một thành viên gặp khó khăn trong việc triển khai một tính năng, các thành viên khác có thể cung cấp hỗ trợ hoặc tìm giải pháp chung để đảm bảo tiến độ được duy trì.

Sơ kết Sprint – Sprint Review

Sprint Review là một sự kiện quan trọng trong Scrum, diễn ra sau khi hoàn thành một Sprint. Đây là cơ hội để nhóm Scrum và các bên liên quan đánh giá kết quả làm việc, giới thiệu sản phẩm hoặc tính năng mới cho khách hàng và nhận phản hồi từ họ.

Trong Sprint Review, nhóm Scrum trình bày những gì đã hoàn thành trong suốt Sprint và giải thích các tính năng mới được thêm vào sản phẩm. Sự tham gia của khách hàng và các bên liên quan là rất quan trọng trong quá trình này, để họ có thể xem xét và đưa ra phản hồi về sản phẩm.

Lưu ý quan trọng trong quá trình Sprint Review là tạo một không gian mở cho phản hồi xây dựng và thảo luận. Nhóm Scrum nên chuẩn bị một buổi trình diễn chuyên nghiệp và trực quan về sản phẩm hoặc tính năng đã hoàn thành trong Sprint, bao gồm cả những điểm mạnh và yếu. Điều này giúp tạo sự tương tác và sự tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng.

Sprint Review in scrum

Sprint Review in scrum

Ví dụ, giả sử một nhóm Scrum đang phát triển một ứng dụng di động cho một công ty du lịch. Sau khi hoàn thành một Sprint, họ tổ chức một buổi Sprint Review để giới thiệu tính năng đặt tour du lịch và thanh toán trực tuyến.

Trong buổi Sprint Review, nhóm Scrum trình bày cách tính năng hoạt động, cung cấp thông tin chi tiết về quy trình đặt tour du lịch và thanh toán. Họ cũng chia sẻ các tiến bộ và thách thức mà họ đã trải qua trong quá trình phát triển. Khách hàng và các bên liên quan đánh giá tính năng, đưa ra ý kiến và ghi nhận các điểm mạnh và yếu để tiếp tục cải thiện và phát triển sản phẩm.

Để hình dung một Sprint Review trong thực tế, bạn có thể xem tại:

Sprint Review là một cơ hội để đánh giá tiến trình công việc, thu thập phản hồi từ khách hàng và xác định các cải tiến tiếp theo. Nó tạo cơ hội cho sự tương tác và giao tiếp chặt chẽ giữa nhóm Scrum và khách hàng, đồng thời đảm bảo rằng sản phẩm được phát triển đáp ứng yêu cầu và mang lại giá trị thực cho khách hàng.

Cải tiến Sprint – Sprint Retrospective

Sprint Retrospective là một sự kiện quan trọng trong Scrum, diễn ra sau khi hoàn thành một Sprint. Nó nhằm mục đích rút ra bài học từ kinh nghiệm làm việc trong Sprint và tìm cách cải thiện quy trình làm việc trong tương lai. Sprint Retrospective tạo cơ hội cho nhóm Scrum để xem xét những gì đã thành công và những gì có thể được cải thiện.

Khác biệt giữa Sprint Retrospective và Sprint Review là trong Sprint Review, nhóm Scrum và các bên liên quan đánh giá kết quả của công việc, trong khi Sprint Retrospective tập trung vào việc cải thiện quy trình và hoạt động của nhóm. Sprint Retrospective tập trung vào bài học và cải thiện liên tục, trong khi Sprint Review là một cơ hội để xem xét kết quả và thu phản hồi từ khách hàng.

Ví dụ, giả sử một nhóm Scrum đã hoàn thành một Sprint phát triển một trang web thương mại điện tử. Trong buổi Sprint Retrospective, các thành viên trong nhóm thảo luận về các khía cạnh mà họ đã làm tốt và những điều có thể cải thiện. Họ có thể nhận ra rằng việc tương tác hàng ngày giữa các thành viên của nhóm cần cải thiện hoặc quá trình kiểm thử cần tăng cường. Dựa trên các nhận xét và đề xuất, nhóm Scrum có thể xác định các hành động cụ thể để cải thiện quy trình làm việc và tạo ra kế hoạch cho Sprint tiếp theo.

Sprint Retrospective Model

Sprint Retrospective Model

Sprint Retrospective là một cơ hội để nhóm Scrum học hỏi và phát triển. Nó giúp tạo ra một môi trường liên tục cải tiến và khám phá những cách để làm việc hiệu quả hơn. Bằng cách tham gia chủ động vào Sprint Retrospective, nhóm Scrum có thể liên tục cải thiện và đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai.

Kết luận

Với việc thực hiện Scrum và sử dụng các sự kiện chính, Scrum Team có thể tạo ra sự linh hoạt, tập trung vào giá trị và cải thiện liên tục quy trình làm việc. Điều này đảm bảo rằng dự án được phát triển theo đúng hướng và đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của khách hàng. Với sự tương tác chặt chẽ và tinh thần hợp tác trong nhóm Scrum, Scrum có thể là một công cụ mạnh mẽ để đạt được hiệu quả và thành công trong quản lý dự án.

Có thể bạn sẽ thích

Để lại Bình luận